Kommenteeri

Ettevõtlusõpe noortele

Ettevõtlus on tegevus, mis on suunatud kasusaamisele. See eeldab ettevõtlusega tegelevast inimesest ehk ettevõtjast oskust näha võimalusi ja neid realiseerida ning julgust võtta vastu nendega kaasnevaid riske. Millised on aga noorte võimalused ettevõtlusega tegelemiseks?

Eestis on noortele loodud väga head võimalused ettevõtlusega tutvumiseks. Üks parimaid neist on õpilasfirmade programm, mille eesmärgiks on arendada gümnaasiumi astme õpilaste algatusvõimet ja soovi ise probleemi lahendada. Selle programmi korraldajaks on JA Eesti ehk Junior Achievement Eesti, mis on ettevõtlus-ja majandusõpet edendav organisatsioon. Selle sihtasutuse juured ulatuvad 1919. aastasse, kui see Ameerikas loodi. JA jõudis Eestisse 1994. aastal, kui see registreeriti äriregistris, tol ajal veel SA Junior Achievementi Arengufondina. Nüüdseks on aga nimi muudetud Junior Achievement Eestiks (JA Eesti), eesmärgid aga on jäänud samaks. Peale õpilasfirma programmi viib JA Eesti läbi ka teisi erinevaid ettevõtlusõppega seotud üritusi ja koostab õppematerjale kõigile kooliastmetele. Õpilasfirmaga sarnasteks programmideks on mini-minifirma ja minifirma, mis on mõeldud vastavalt põhikooli 2. ja 3. astme õpilastele. Samuti on algklassidele mõeldud sellised ettevõtlusõppe programmid nagu „Seitse sammu“ ja „Ametiguru“. Põhikooli astmele lisaks minifirmadele veel „Simulaator 7“ ja „Inimene, ettevõte, maailm“. Gümnaasiumile on mõeldud veel programmid „Majandusteooria“, „Töövarjupäev“, „TITAN“ ja „Innovatsioonilaager“. (Junior Achievement Eesti, 2020)

Peale JA Eesti on Eestis veel teisigi organisatsioone, kes pakuvad erinevaid programme majandus- ja ettevõtlusõppeks. Üheks neist on haridusprogramm Ettevõtlik kool, mille võrgustikku kuuluvad paljud Eesti koolid ja isegi lasteaiad. Seda programmi viib läbi MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused, kelle eesmärgiks on kujundada noorte ettevõtliku hoiaku kujundamist. Samuti soovivad nad edendada ettevõtlus- ja ettevõtliku õpet Eestis ning juhtida ja läbi viia noorte projekte. (MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused, 2016) Lisaks eelpool mainitule edendavad maakondades noorte ettevõtlikust ka maakondlikud arenduskeskused.

Lisa kommentaar

Email again: